logo prv ov rgb 150 dpi transparant

                   "Snel en veilig met de fiets van hartje stad naar hartje stad"

 

Waarom een fietssnelweg?

Het initiatief van de fietssnelweg is gestart om een alternatief te bieden voor het stedelijke en regionale autoverkeer. Met de F35 wordt een comfortabele, veilige en directe fietsverbinding gerealiseerd van hartje stad naar hartje stad. Hoewel in Twente van oudsher veel wordt gefietst (ca. 32% van de verplaatsingen gebeurt op de fiets), vragen met name toenemende automobiliteit en verspreiding van nieuwbouw en andere functies blijvend aandacht voor de fiets. Belangrijk is ook de opkomst van de e-bike. Deze stelt andere eisen aan de fietsinfrastructuur, vanwege de hogere snelheden: met name een ruimere maatvoering en minder kruisingen waardoor zoveel mogelijk goed kan worden doorgefietst.

De potentie van de fietssnelweg is dan ook aanzienlijk. Het gaat niet alleen om fietsritten over de hele afstand. Door voldoende aansluitingen biedt de F35 een comfortabel alternatief voor de auto, zeker op kortere afstanden.

De F35 is multifunctioneel en dient meerdere doelen:

  1. Verminderen van filevorming op autoroutes naar de binnensteden, stations, kantoren en evenementenlocaties; een goed alternatief voor het steeds drukkere autoverkeer (mobiliteitsfunctie).
  2. Een vlotte verbinding tussen steden, stadsdelen, dorpen en nieuwbouw: tussen alle mogelijke bevolkingsgroepen in de Twentse samenleving (sociale functie).
  3. Steden, dorpen en recreatieve bestemmingen verbinden (recreatieve en toeristische functie).
  4. Een vlotte verbinding naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen en waar de meeste openbare voorzieningen zijn (economische functie).
  5. Bijdrage in vermindering van broeikasgas (CO2) en geluid (milieufunctie).
  6. Stimuleren van beweging per fiets en andere mensaangedreven vervoermiddelen (gezondheidsfunctie).
  7. Verlagen van het aantal verkeersslachtoffers (veiligheidsfunctie).
  8. Een zichtbaar project, waarmee Twente en Overijssel op de kaart worden gezet (PR-functie).

Het tracé

Het tracé van de F35 volgt tussen Nijverdal en Almelo het spoor en de rijbaan van de rijksweg N35. De precieze ligging is afhankelijk van de plannen voor de verlegging en verdubbeling (2x2 rijstroken) van de N35. Tussen Almelo en Enschede komt de F35 langs het spoor te liggen. De zijtak van Almelo naar Vriezenveen krijgt deels een vrijliggend tracé en deels een tracé langs de Aadorpweg. De zijtak van Enschede naar Oldenzaal krijgt een vrijliggend tracé of komt langs de provinciale weg N733 te liggen. De ligging langs het spoor is van grote waarde. Hier ligt immers een strook vrije ruimte, die de realisatie van een vrijliggende, non-stop fietsverbinding richting de centrumgebieden en stationsomgevingen mogelijk maakt. Daarnaast kan de F35 meeprofiteren van de vaak ongelijkvloerse kruisingen tussen spoorwegen en drukke autowegen. Dit komt de veiligheid van het fietsverkeer ten goede. De stedelijke centra en vooral de stationsomgevingen zijn de knooppunten in het systeem. Hier is het mogelijk om over te stappen op het openbaar vervoer (bus of trein) of om verder te fietsen over het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente. Over het gehele tracé komen voldoende op- en afritten, zodat niet alleen de stedelijke centra maar ook alle Twentse ‘parels’ snel en veilig bereikbaar zijn.


Bekijk kaart Parelketting van Twente